Sony Xperia Z5 Compact - Pangkalahatang-ideya ng Smart Connect

background image

Pangkalahatang-ideya ng Smart Connect

1

Tapikin para ipakita ang mga available na accessory

2

Tapikin para ipakita ang mga available na kaganapan

3

Magdagdag ng kaganapan

4

Tingnan ang mga opsyon sa menu

5

Tapikin para i-aktibo ang isang kaganapan

6

Tapikin para ipakita ang mga detalye ng isang kaganapan

Para gumawa ng kaganapan sa Smart Connect™

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Other > .

2

Kung bubuksan mo ang Smart Connect™ sa unang pagkakataon, tapikin ang

OK

para isara ang screen ng introduksyon.

3

Sa tab na

Event, tapikin ang .

4

Kung gagawa ka ng kaganapan sa unang pagkakataon, tapikin muli ang

OK para

isara ang screen ng introduksyon.

5

Magdagdag ng mga kundisyon na gusto mong mag-trigger sa kaganapan. Ang

isang kundisyon ay maaaring ang koneksyon sa isang accessory, o isang

partikular na agwat ng panahon, o pareho.

6

Tapikin ang para magpatuloy.

7

Idagdag ang gusto mong mangyari kapag nagkonekta ka ng accessory, at i-set

ang iba pang mga setting ayon sa kagustuhan.

8

Tapikin ang para magpatuloy.

9

Mag-set ng pangalan ng kaganapan, pagkatapos ay tapikin ang

TAPUSIN.

Para magdagdag ng Bluetooth® accessory, kailangan mo muna itong ipares sa iyong device.

Para mag-edit ng kaganapan sa Smart Connect™

1

Simulan ang application na Smart Connect™.

2

Sa tab na

Event, tapikin ang isang kaganapan.

3

Kung naka-off ang kaganapan, tapikin ang slider para i-enable ito.

4

Tapikin ang

I-EDIT ANG KAGANAPAN, pagkatapos ay i-adjust ang mga setting

ayon sa kagustuhan.

147

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para magtanggal ng kaganapan

1

Simulan ang application na Smart Connect™.

2

Sa tab na

Event, i-touch at tagalan ang kaganapang gusto mong tanggalin,

pagkatapos ay tapikin ang

Tanggalin ang kaganapan.

3

Tapikin ang

I-DELETE para kumpirmahin.

Maaari mo ring tapikin ang kaganapang gusto mong tanggalin, pagkatapos ay tapikin ang >

Tanggalin ang kaganapan > I-DELETE.

Para itakda ang Smart Connect™ na magbasa ng mga papasok na text message

1

Simulan ang application na Smart Connect™.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting.

3

Markahan ang checkbox sa tabi ng

Text to speech > I-ON.

Kung naka-on ang feature na ito, binabasa nang malakas ang lahat ng papasok na mensahe.

Para protektahan ang iyong privacy, maaaring kailangan mong i-off ang feature na ito kung

ginagamit mo ang iyong device sa isang pampublikong lugar o sa trabaho, halimbawa.