Sony Xperia Z5 Compact - Nilalaman

background image

Nilalaman

Pagsisimula.................................................................................... 7

Tungkol sa User guide na ito............................................................... 7
Pangkalahatang-ideya.........................................................................8
Paglalagay.......................................................................................... 9
Proteksyon sa screen........................................................................10
Pagbubukas ng iyong device sa unang pagkakataon........................ 10
Bakit kailangan ko ng Google™ account?.........................................11

Seguridad ng device.................................................................... 13

Pagtiyak na napoprotektahan ang iyong device.................................13
Lock ng screen................................................................................. 13
Fingerprint Manager.......................................................................... 15
Awtomatikong pag-a-unlock sa iyong device.................................... 16
Proteksyon sa SIM card.................................................................... 21
Paghahanap ng identification number ng iyong device...................... 21
Paghahanap ng nawawalang device ................................................ 22

Pagtuklas sa mga pangunahing kaalaman.................................. 24

Paggamit ng touchscreen................................................................. 24
Pag-lock at pag-unlock sa screen..................................................... 26
Home screen.................................................................................... 26
Pag-navigate ng mga application...................................................... 28
Screen ng application........................................................................30
Maliliit na app.................................................................................... 31
Mga Widget...................................................................................... 33
Shortcuts at folder.............................................................................33
Background at mga tema..................................................................34
Pagkuha ng screenshot.................................................................... 35
Pagrekord sa iyong screen................................................................35
Mga Notification................................................................................ 36
Mga icon sa status bar......................................................................38
Pangkalahatang-ideya ng mga application........................................ 40

Baterya at maintenance............................................................... 43

Pagcha-charge ng iyong device........................................................ 43
Pamamahala sa baterya at power..................................................... 44
Pag-update sa iyong device.............................................................. 46
Maintenance gamit ang isang computer............................................48
Storage at memory........................................................................... 48
Pagba-back up at pagbabalik ng nilalaman.......................................50

Pag-download ng mga application.............................................. 54

Pagda-download ng mga application sa Google Play™.................... 54

2

background image

Pag-download ng mga application mula sa iba pang mga
mapagkukunan................................................................................. 54

Internet at mga network............................................................... 55

Pagba-browse sa web...................................................................... 55
Mga setting ng Internet at MMS ....................................................... 55
Wi-Fi................................................................................................. 56
Pagbabahagi ng iyong koneksyon sa mobile data............................. 58
Pagkontrol sa paggamit ng data........................................................60
Pagpili ng mga mobile network......................................................... 61
Mga virtual private network (mga VPN).............................................. 61

Pag-synchronize ng data sa iyong device................................... 63

Pag-synchronize sa mga online account........................................... 63
Pag-synchronize gamit ang Microsoft® Exchange ActiveSync®....... 63

Mga pangunahing setting............................................................ 65

Mga setting ng pag-access...............................................................65
Mga setting ng volume......................................................................65
Do not disturb mode......................................................................... 66
Mga setting ng screen.......................................................................67
Mga setting ng application................................................................ 69
Pag-reset sa iyong mga application...................................................70
Screen saver..................................................................................... 71
Mga setting ng wika.......................................................................... 72
Petsa at oras.....................................................................................72
X-Reality™ for mobile........................................................................73
Super-vivid mode.............................................................................. 73
Pagpapaganda sa output na tunog................................................... 73
Pagtanggal ng ingay..........................................................................74
Maraming user account.................................................................... 74

Pag-type ng teksto.......................................................................77

On-screen keyboard......................................................................... 77
Phonepad......................................................................................... 78
Pagpapasok ng teksto gamit ang boses na input..............................79
Pag-e-edit ng teksto......................................................................... 79
Pag-personalize sa on-screen keyboard............................................80

Pagtawag..................................................................................... 82

Pagtawag..........................................................................................82
Pagtanggap ng mga tawag............................................................... 83
Smart call handling............................................................................85
Mga ongoing call...............................................................................85
Paggamit sa talaan ng tawag............................................................ 86
Pagpapasa ng mga tawag................................................................ 86
Pagbabawal sa mga tawag............................................................... 87

3

background image

Maraming tawag............................................................................... 88
Mga kumperensiya na tawag.............................................................88
Voicemail...........................................................................................89
Mga emergency na tawag.................................................................89

Mga Contact................................................................................ 91

Paghahanap at pagtingin sa mga contact......................................... 91
Pagdaragdag at pag-edit sa mga contact......................................... 92
Paglilipat ng mga contact..................................................................93
Pagdaragdag ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa
pakikipag-ugnayan............................................................................94
Mga Paborito.................................................................................... 95
Pagpapadala ng impormasyon ng contact........................................ 95
Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact application... 96
Pagba-back up ng mga contact........................................................96

Pagmemensahe at chat............................................................... 98

Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe.................................. 98
Pagsasaayos sa iyong mga mensahe................................................99
Pagtawag mula sa Pagmemensahe................................................ 100
Mga setting ng pagmemensahe...................................................... 100
Instant messaging at video chat...................................................... 100

Email...........................................................................................102

Pagse-set up ng email.................................................................... 102
Pagpapadala at pagtanggap ng mga mensaheng email.................. 102
Pagsasaayos sa iyong mga mensaheng email.................................103
Mga setting ng email account......................................................... 104
Gmail™...........................................................................................105

Musika at FM radio.................................................................... 106

Paglilipat ng musika sa iyong device................................................106
Pakikinig sa musika.........................................................................106
Menu ng Musika............................................................................. 108
Mga Playlist.....................................................................................109
Pagbabahagi ng musika..................................................................109
Pagpapahusay sa tunog................................................................. 110
Pagkilala sa musika gamit ang TrackID™........................................ 110
Pakikinig sa radyo........................................................................... 111
Mga paboritong channel sa radyo................................................... 112
Mga setting ng tunog ng radyo....................................................... 113

Camera.......................................................................................114

Pagkuha ng mga litrato at pagre-record ng mga video.................... 114
Mga pangkalahatang setting ng camera..........................................115
Mga setting ng still na camera.........................................................121
Mga setting ng video camera.......................................................... 124

4

background image

Mga larawan at video sa Album.................................................127

Pagtingin ng mga larawan at video..................................................127
Pagbabahagi at pamamahala sa mga litrato at video.......................128
Pag-edit sa mga larawan gamit ang application na Editor ng litrato. 129
Pag-e-edit sa mga video gamit ang Video editor application........... 130
Pagtatago ng mga larawan at video................................................ 130
Menu ng home screen ng Album.................................................... 131
Pagtingin sa iyong mga larawan sa isang mapa.............................. 132

Mga Video.................................................................................. 134

Ang application na Video.................................................................134
Paglilipat ng nilalamang video sa iyong device.................................135
Pamamahala sa nilalamang video....................................................136
Movie Creator................................................................................. 136

Connectivity............................................................................... 138

Pag-mirror sa screen ng iyong device sa isang TV gamit ang isang
kable...............................................................................................138
Pag-mirror ng screen ng iyong device nang wireless sa isang TV.... 138
Pagbabahagi ng nilalaman sa mga DLNA Certified™ na device...... 139
Pagkonekta ng iyong device sa mga USB accessory...................... 142
Pagkonekta sa iyong device sa isang DUALSHOCK™ 4 na
wireless na controller.......................................................................142
NFC................................................................................................ 142
Bluetooth® wireless technology...................................................... 144

Mga smart app at feature na makakatipid sa iyo ng oras..........147

Pangkalahatang-ideya ng Smart Connect....................................... 147
Pamamahala ng mga accessory..................................................... 148
Google Search at Now....................................................................148
Paggamit sa application na News Suite...........................................149
Paggamit sa iyong device bilang isang wallet.................................. 149

Biyahe at mga mapa.................................................................. 150

Paggamit ng mga serbisyo ng lokasyon.......................................... 150
Google Maps™ at navigation.......................................................... 150
Paggamit ng trapiko sa data kapag naglalakbay..............................151
Paggamit ng iyong device sa isang car infotainment system............151
Airplane mode.................................................................................151

Orasan at Kalendaryo.................................................................153

Kalendaryo......................................................................................153
Orasan............................................................................................154

Accessibility............................................................................... 157

Mga gesture ng magnification......................................................... 157
Laki ng font..................................................................................... 157
Laki ng display................................................................................ 157

5

background image

Pagtatama sa kulay.........................................................................157
TalkBack......................................................................................... 158
Mono audio.....................................................................................158
TTY (Teletypewriter) mode............................................................... 159
Access sa Switch............................................................................159

Suporta at legal.......................................................................... 160

Application na Suporta....................................................................160
Xperia™ Tips.................................................................................. 160
Tulong sa mga menu at application................................................. 160
Pagsasagawa ng mga diagnostic test sa iyong device.................... 160
Pag-restart, pag-reset at pagkumpuni.............................................160
Tulungan kaming pagandahin ang aming software.......................... 162
Paggamit ng iyong device sa mga basa at maalikabok na lugar...... 162
Warranty, SAR at mga alituntunin sa paggamit................................163
Pagreresiklo sa iyong device........................................................... 164
Legal na impormasyon.................................................................... 164

6