Sony Xperia Z5 Compact - Pag-download ng mga application mula sa iba pang mga mapagkukunan

background image

Pag-download ng mga application mula sa iba pang mga

mapagkukunan

Kapag nakatakda ang iyong device na payagan ang mga pag-download mula sa iba

pang mga mapagkukunan bukod sa Google Play™, maaari kang mag-download ng mga

application nang direkta mula sa iba pang mga website sa pamamagitan ng pagsunod

sa mga nauugnay na tagubilin sa pag-download.

Kapag nag-install ng mga application na hindi alam o hindi maaasahan ang pinagmulan,

maaari nitong masira ang iyong device. Mag-download lang ng mga application mula sa mga

maaasahang mapagkukunan. Makipag-ugnayan sa provider ng application kung mayroon

kang anumang mga tanong o alalahanin.

Kung gumagamit ka ng device na may maraming user, ang may-ari lang, iyon ay, ang

pangunahing user, ang maaaring pumayag sa mga pag-download na galing sa mga

pinagmumulang hindi mula sa Google Play™. Maaapektuhan ng mga setting na ginawa ng

may-ari ang lahat ng iba pang user.

Upang i-enable o i-disable ang pagda-download ng mga application mula sa iba pang

mga pinagmumulan

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad.

3

Tapikin ang slider na

Hindi alam pinagmulan.

4

Tapikin ang

OK.

Maaaring kailangan ng ilang application na mag-access ng data, mga setting at iba't ibang

mga function sa iyong device upang gumana nang ayos. Mag-install at magbigay lang ng mga

pahintulot sa mga application na pinagkakatiwalaan mo. Maaari mong tingnan ang mga

pahintulot na ibinigay sa isang na-download na application at palitan din ang status ng mga ito

sa pamamagitan ng pagtapik sa application sa ilalim ng

Mga Setting > Apps.

54

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.