Sony Xperia Z5 Compact - Pag-synchronize gamit ang Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Pag-synchronize gamit ang Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Kung gumagamit ang iyong kumpanya ng isang Microsoft Exchange ActiveSync

account, direkta mong maa-access ang iyong mga pangkumpanyang mensaheng email,

appointment sa kalendaryo at contact sa iyong device. Pagkatapos ng pag-setup,

mahahanap mo ang iyong impormasyon sa ,

I-emailKalendaryo at Mga Contact na mga

application.

Kung nag-set up ka ng Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) account sa iyong Xperia™

device, ang mga setting ng seguridad ng EAS ay maaaring maglimita sa uri ng lock screen sa

isang PIN o password lang. Nangyayari ito kapag tinukoy ng iyong network administrator ang

isang uri ng lock screen para sa lahat ng EAS account para sa mga layuning panseguridad ng

enterprise. Makipag-ugnayan sa network administrator ng iyong kumpanya o organisasyon

para tingnan kung anong mga patakarang panseguridad ng network ang ginagamit para sa

mga mobile device. Hindi available sa United States ang functionality na fingerprint.

63

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para mag-set up ng EAS account para sa pag-synchronize

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang

Mga setting > Mga account at pag-sync > Magdagdag ng account >

Exchange ActiveSync.

3

Ipasok ang iyong pangkumpanyang email address at password.

4

Tapikin ang

SUSUNOD. Kung pumalya ito, manu-manong ipasok ang mga

detalye ng domain at server para sa iyong account at pagkatapos ay tapikin ang

SUSUNOD.

5

Tapikin ang

OK para payagan ang iyong pangkumpanyang server na kontrolin ang

iyong device.

6

Pumili ng paraan sa pag-synchronize, agwat ng pag-synchronize at ang data na

gusto mong i-sync sa iyong device.

7

Tapikin ang

SUSUNOD, pagkatapos ay piliin kung paano mo gustong

maabisuhan kapag may dumating na bagong email.

8

Tapikin ang

SUSUNOD, magpasok ng pangalan para sa pangkumpanyang

account, pagkatapos ay tapikin ang

TAPUSIN ANG PAG-SETUP.

9

Kung mapo-prompt, isaaktibo ang device administrator para payagan ang iyong

pangkumpanyang server na magtakda ng ilang partikular na patakarang

panseguridad sa iyong device, gaya ng pagdi-disable ng voice recording at

paggamit ng pag-encrypt ng storage.

Upang baguhin ang mga setting ng isang EAS account

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

I-email, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang

Mga Setting at pumili ng EAS account, pagkatapos ay baguhin ang

mga setting ng EAS account ayon sa kagustuhan.

Upang mag-set ng pagitan ng synchronization para sa isang EAS account

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang

I-email, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang

Mga Setting at pumili ng EAS account.

4

Tapikin ang

Suriin ang dalas.

5

Sa ilalim ng

Mga setting ng off-peak na panahon, tapikin ang Dalas ng pagtingin,

at pumili ng opsyon sa agwat.

Upang mag-alis ng EAS account

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang > Mga setting > Mga account at pag-sync.

2

Tapikin ang

Exchange ActiveSync, at pagkatapos ay piliin ang EAS account na

gusto mong alisin.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

TANGGALIN ANG ACCOUNT.

4

Tapikin muli ang

TANGGALIN ANG ACCOUNT upang kumpirmahin.

64

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.