Sony Xperia Z5 Compact - Pag-e-edit ng teksto

background image

Pag-e-edit ng teksto

Maaari kang pumili, mag-cut, kumopya at mag-paste ng teksto habang nagsusulat ka.

Maa-access mo ang mga opsyon sa pag-e-edit sa pamamagitan ng pagtapik sa

ipinasok na teksto nang dalawang beses. Magiging available ang mga opsyon sa pag-e-

edit sa pamamagitan ng isang application bar.

Bar ng pag-e-edit ng teksto

Pagkatapos pumili ng teksto sa pamamagitan ng pagtapik nang dalawang beses sa

isang salita, may lalabas na bar ng pag-e-edit na may ilang mga tool na available:

Kunin

Kopyahin

I-paste

Ibahagi

Piliin lahat

Tulong

Lalabas lang ang opsyong

I-paste kapag mayroon kang teksto na naka-save sa clipboard.

79

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang pumili ng teksto

1

Magpasok ng ilang teksto, pagkatapos ay tapikin ang teksto nang dalawang

beses. Ang salitang iyong tinatapik ay naha-highlight ayon sa mga tab sa

parehong mga gilid.

2

I-drag ang mga tab pakaliwa o pakanan upang pumili ng higit pang teksto.

Para makapag-edit ng teksto

1

Magpasok ng ilang teksto, pagkatapos ay tapikin nang dalawang beses ang

ipinasok na text para lumabas ang application bar.

2

Piliin ang tekstong gusto mong i-edit, pagkatapos ay gamitin ang application bar

para magawa ang mga gusto mong pagbabago.

Upang gamitin ang magnifier

Kapag nagpapasok ka ng teksto, tapikin at i-hold ang field ng teksto upang

tingnan ang teksto na pinalaki at upang ilagay ang cursor kung saan mo ninanais

sa loob ng field ng teksto.