Sony Xperia Z5 Compact - Instant messaging at video chat

background image

Instant messaging at video chat

Maaari mong gamitin ang application para sa instant messaging at video chat na Google

Hangouts™ sa iyong device para makipag-chat sa mga kaibigang gumagamit din sa

application sa mga computer, Android™ device at iba pang device. Maaari mong gawing

video call ang anumang pag-uusap kasama ang mga kaibigan, at maaari kang

magpadala ng mga mensahe sa mga kaibigan kahit na offline sila. Madali ka ring

makakatingin at makakapagbahagi ng mga larawan.

100

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Kailangan ng access sa Internet at Google™ account para sa Hangouts™. Pumunta sa

http://support.google.com/hangouts at i-click ang link na "Hangouts sa iyong Android"

para makakuha ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit

ang application na ito.

Gumagana lang ang function na video call sa mga device na may camera sa harap.

Para magamit ang application na Hangouts™

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Hangouts.

101

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.