Sony Xperia Z5 Compact - Home screen

background image

Home screen. Upang i-enable ang function na ito, pindutin nang matagal ang

anumang bahagi ng iyong Home screen hanggang sa mag-vibrate ang device,

pagkatapos ay tapikin ang at tapikin ang slider sa tabi ng Tapikin nang

dalawang beses upang i-sleep.

Home screen

Ang Home screen ay ang panimulang punto sa paggamit ng iyong device. Pareho ito sa

desktop sa screen ng isang computer. Maaaring magkaroon ang iyong Home screen ng

hanggang dalawampung pane, na lumalawak nang higit sa regular na lapad ng display

26

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

ng screen. Ang bilang ng mga pane sa Home screen ay kinakatawan ng isang serye ng

mga tuldok sa ibaba ng Home screen. Isinasaad ng naka-highlight na tuldok ang pane

na kasalukuyang ipinapakita.

1

Welcome sa Xperia™ widget — Tapikin upang bumukas ang widget at pumili ng isang gawain gaya ng

pagkopya ng nilalaman mula sa iyong lumang device o pagse-set up ng mga serbisyo ng Xperia™

2

Mga tuldok — Kumakatawan sa bilang ng mga pane sa Home screen

Upang magtungo sa Home screen

Pindutin ang .

Upang i-browse ang Home screen

Mga pane ng home screen

Makapagdaragdag ka ng mga bagong pane sa iyong Home screen (hanggang sa

maximum na dalawampung pane) at i-delete ang mga pane. Maitatakda mo rin ang pane

na gusto mong gamitin bilang pangunahing pane ng Home screen.

27

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para magtakda ng pane bilang pangunahing pane ng Home screen

1

Pindutin nang matagal ang anumang lugar sa iyong Home screen hanggang sa

mag-vibrate ang device.

2

Mag-flick pakaliwa o pakanan para mag-browse sa pane na gusto mong itakda

bilang pangunahing pane ng iyong Home screen, pagkatapos ay tapikin ang sa

kaliwang sulok sa itaas ng screen.

Kapag naka-enable ang Google Search at Now, ang pinakakaliwang pane ay nakareserba para

sa serbisyong ito at ang pangunahing pane ng Home screen ay hindi mababago. Para sa higit

pang impormasyon, tingnan ang

Google Search at Now

sa page na 148.

Para magdagdag ng pane sa iyong Home screen

1

Pindutin nang matagal ang anumang lugar sa iyong Home screen hanggang sa

mag-vibrate ang device.

2

Para i-browse ang mga pane, mag-flick hanggang sa kanan o kaliwang dulo,

pagkatapos ay tapikin ang .

Kapag naka-enable ang Google Search at Now, ang pinakakaliwang pane ay nakareserba para

sa serbisyong ito at hindi maaaring magdadag ng mga karagdagang pane sa kaliwa. Para sa

higit pang impormasyon, tingnan ang

Google Search at Now

sa page na 148.

Upang magtanggal ng pane mula sa iyong Home screen

1

I-touch at i-hold ang anumang lugar sa iyong Home screen hanggang sa mag-

vibrate ang device.

2

I-flick nang pakaliwa o pakanan upang mag-browse sa pane na nais mong

tanggalin, pagkatapos ay tapikin ang sa kanang sulok sa itaas ng pane.

Mga setting ng home screen

Upang mag-disable o mag-uninstall ng isang application sa Home screen

Kapag na-disable ang isang naka-pre-install na app, matatanggal ang lahat ng data, ngunit

ma-e-enable muli ang app mula sa

Mga Setting > Apps. Ang mga na-download na app lang

ang maaaring ganap na ma-uninstall.

1

Pindutin nang matagal ang anumang bahagi sa iyong Home screen hanggang sa

mag-vibrate ang device.

2

Mag-flick pakaliwa o pakanan upang i-browse ang mga pane. Ang lahat ng

application na maaaring i-disable o i-uninstall ay isinasaad ng .

3

Tapikin ang nauugnay na application, pagkatapos ay tapikin ang

HUWAG

PAGANAHIN kung ang app ay naka-pre-install sa iyong device o OK kung ang

app ay na-download at gusto mo itong i-uninstall.

Upang i-adjust ang laki ng mga icon sa iyong Home screen

1

I-touch at tagalan ang anumang bahagi ng iyong Home screen hanggang sa mag-

vibrate ang device, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang

Laki ng icon, at pagkatapos ay pumili ng opsyon.