Sony Xperia Z5 Compact - Maliliit na app

background image

Maliliit na app

Ang maliliit na apps ay mga pinaliit na apps na tumatakbo sa ibabaw ng iba pang mga

application sa parehong screen para bigyang-daan ang multi-tasking. Halimbawa,

maaaring mayroon kang webpage na bukas na nagpapakita ng mga detalye ng mga rate

ng palitan ng currency at pagkatapos ay maaari mong buksan ang maliit na app ng

Calculator sa tuktok nito at magsagawa ng mga pagkalkula. Mabubuksan mo ang

window ng maliliit na app mula sa kamakailang nagamit na screen ng application. Para

mag-download ng higit pang maliliit na app, pumunta sa Google Play™.

Para buksan ang maliit na app

1

Para buksan ang screen ng mga kamakailang nagamit na application, tapikin ang

.

2

Tapikin ang

MALILIIT NA APP.

3

Tapikin ang maliit na app na gusto mong buksan.

Maaari kang magbukas ng maraming maliit na app nang sabay-sabay.

Para isara ang isang maliit na app

Tapikin ang sa window ng maliit na app.

31

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para mag-download ng maliit na app

1

Para buksan ang screen ng mga kamakailang nagamit na application, tapikin ang

.

2

Tapikin ang

MALILIIT NA APP.

3

Tapikin ang .

4

Tapikin ang .

5

Maghanap ng maliit na app na gusto mong i-download, pagkatapos ay sundin

ang mga tagubilin para i-download ito at makumpleto ang pag-install.

Upang ilipat ang isang maliit na app

Kapag bukas ang maliit na app, i-touch ng matagal ang taas na kaliwang sulok ng

maliit na app, pagkatapos ay ilagay ito sa nais na lokasyon.

Para paliitin ang isang maliit na app

Kapag nakabukas ang maliit na app, i-touch at tagalan ang kaliwang sulok sa

itaas ng maliit na app, pagkatapos ay i-drag ito sa kanang gilid o sa ibaba ng

screen.

Maaaring paliitin ang ilang maliit na app sa pamamagitan ng pagtatapik sa icon ng .

Para magtanggal ng maliit na app

1

Tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

MALILIIT NA APP.

3

Tapikin ang .

4

Tapikin ang

I-uninstall maliit na app, pagkatapos ay piliin ang maliit na app na

gusto mong tanggalin.

5

Tapikin ang

OK.

Para magdagdag ng widget bilang isang maliit na app

1

Para buksan ang screen ng mga kamakailang nagamit na application, tapikin ang

.

2

Tapikin ang

MALILIIT NA APP, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang .

4

Pumili ng widget.

5

Magpasok ng pangalan para sa widget, kung gusto, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

Para magpalit ng pangalan ng isang widget

1

Para buksan ang screen ng mga kamakailang nagamit na application, tapikin ang

.

2

Tapikin ang

MALILIIT NA APP.

3

Tapikin ang .

4

Tapikin ang

Palitan pangalan widget, pagkatapos ay piliin ang widget na gusto

mong palitan ng pangalan.

5

I-edit ang pangalan, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

6

Tapikin ang

.

Hindi mapapalitan ng pangalan ang lahat ng widget.

Para magtanggal ng widget

1

Para buksan ang screen ng mga kamakailang nagamit na application, tapikin ang

.

2

Tapikin ang

MALILIIT NA APP.

3

Tapikin ang .

4

Tapikin ang

Tanggalin widget.

5

Piliin ang icon ng widget na gusto mong tanggalin pagkatapos ay tapikin ang

OK.

6

Tapikin ang

.

Hindi matatanggal ang lahat ng widget.

32

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.