Sony Xperia Z5 Compact - Mga Notification

background image

Mga Notification

Ipinapagbigay-alam sa iyo ng mga pagpapaalam ang mga pangyayari tulad ng mga

bagong mensahe at mga pagpapaalam sa kalendaryo pati na rin ang mga aktibidad na

kasalukuyang isinasagawa tulad ng pag-download ng mga file. Lumalabas ang mga

pagpapaalam sa sumusunod sa lugar:

Ang status bar

Ang Panel ng pagpapaalam

Ang lock screen

Upang buksan o isara ang panel ng Pagpapaalam

1

Upang buksan ang panel ng Pagpapaalam, i-drag pababa ang status bar, o i-

double-tap lang ito.

2

Upang isara ang panel ng Pagpapaalam, i-drag o i-flick pataas ang panel.

Matapos buksan ang Notification panel, maaari mong i-access ang panel ng Mga quick

setting sa pamamagitan ng pag-drag sa status bar pababa ulit.

Upang aksyunan ang isang notification mula sa panel ng Notification

Tapikin ang notification.

Maaari kang tumugon nang direkta sa chat o mga email message sa Notification panel. Para

baguhin ang mga setting para sa mga notification, mag-swipe lang pakaliwa o pakanan sa

notification, pagkatapos ay tapikin ang .

Para i-dismiss ang isang pagpapaalam mula sa panel ng Pagpapaalam

I-swipe ang notification pakaliwa o pakanan.

Hindi lahat ng pagpapaalam ay maaaring i-dismiss.

36

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-palaki ng isang pagpapaalam sa panel ng Notification

Tapikin lang para palawakin at tumingin ng higit pang impormasyon tungkol sa

notification nang hindi binubuksan ang app.

Hindi lahat ng pagpapaalam ay maaaring palakihin.

Upang i-clear ang lahat ng pagpapaalam mula sa panel ng Pagpapaalam

Tapikin ang

I-CLEAR LAHAT.

Upang aksyunan ang isang notification mula sa screen ng lock

Tapikin nang dalawang beses ang notification.

Para mag-dismiss ng isang notification mula sa lock screen

I-swipe ang notification pakaliwa o pakanan.

Upang magpalaki ng isang notification sa lock screen

I-drag ang pagpapaalam pababa.

Hindi lahat ng pagpapaalam ay maaaring palakihin.

Pamamahala ng mga notification sa screen ng lock

Ipakita ang lahat ng

nilalaman ng

notification

Kunin ang lahat ng pagpapaalam sa screen ng lock. Kapag naka-on ang setting na

ito, tandaan na ang lahat ng nilalaman (kabilang ang nilalaman ng mga papasok na

email at chat) ay makikita sa iyong screen ng lock maliban kung italaga mo ang mga

nauugnay na app bilang

Magtago ng sensitibong content sa Mga notification sa app

menu ng mga setting.

Itago ang

sensitibong

nilalaman ng

notification

Dapat ay may naka-set up kang PIN, password o pattern bilang iyong screen lock

para maging available ang setting na ito. Ang

Nakatago ang mga content ay

ipinapakita sa screen ng lock kapag dumarating ang mga sensitibong pagpapaalam.

Halimbawa, makakakuha ka ng pagpapaalam para sa isang papasok na email o

chat, pero hindi makikita ang nilalaman sa iyong screen ng lock.

Ganap na huwag

magpakita ng mga

notification

Hindi ka makakakuha ng anumang mga notification sa screen ng lock.

Upang piliin ang mga notification na ipapakita sa lock screen

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Mga Notification.

3

Tapikin ang , at pagkatapos ay tapikin ang

Sa lock screen.

4

Pumili ng opsyon.

Maaari kang magpanatili ng mga notification sa lock screen hanggang i-swipe mo ang mga

iyon para i-dismiss ang mga iyon. Para i-enable ang feature na ito, tapikin ang slider na

Panatilihin ang notifs sa lockscreen.

Pagtatakda ng antas ng pagpapaalam para sa isang app

I-block lahat

Huwag tumanggap ng mga notification mula sa napiling app.

Naka-off ang mga tunog at

vibration

Tumanggap ng mga notification pero walang tunog, pag-vibrate o pag-peek

sa view.

Pinipigilan ang Priyoridad lang Makatanggap ng mga pagpapaalam mula sa app na ito kahit na nakatakda

sa Priyoridad lang ang Huwag istorbohin.

37

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-set ang lebel ng pagpapaalam para sa isang app

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Mga Notification.

3

Piliin ang gustong app.

4

Tapikin ang mga slider upang i-adjust ang mga setting ng pagpapaalam ayon sa

gusto mo.

Ilaw ng notification

Ipinapaalam sa iyo ng ilaw ng notification ang tungkol sa status ng baterya at ilan pang

ibang kaganapan. Halimbawa, ang ibig sabihin ng nagfa-flash na puting ilaw ay may

bagong mensahe o di nasagot na tawag. Pinapagana bilang default ang ilaw ng

notification ngunit maaaring i-disable nang manu-mano.

Kapag naka-disable ang ilaw ng notification, umiilaw lang ito kapag may babala sa katayuan

ng baterya, halimbawa, kapag ang antas ng baterya ay bumaba sa 15 porsyento.

Upang i-enable o i-disable ang ilaw ng notification

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Mga Notification > .

3

Tapikin ang slider sa tabi ng

Ilaw ng pag-abiso upang i-enable o i-disable ang

function.