Sony Xperia Z5 Compact - Screen ng application

background image

Screen ng application

Ang screen ng Application, na binubuksan mo mula sa Home screen, ay naglalaman ng

mga application na paunang naka-install sa iyong device gayundin ang mga application

na iyong na-download.

Upang tingnan ang lahat ng application sa screen ng Application

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Mag-flick pakaliwa o pakanan sa screen ng Application.

Para i-enable o i-disable ang mga listahan ng mga inirerekomendang app

Makukuha mo ang opsyong i-enable o i-disable ang mga listahan ng mga

inirerekomendang app sa unang beses na i-access mo ang screen ng application.

Maaari mo ring i-enable o i-disable ang feature na ito sa pamamagitan ng pagsunod sa

mga hakbang sa ibaba:

1

Pindutin nang matagal ang anumang lugar sa iyong Home screen hanggang sa

mag-vibrate ang device, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang slider na

Mga inirerekomendang app.

Upang buksan ang isang application mula sa screen ng Application

Kapag nakabukas ang screen ng Application, mag-flick pakaliwa o pakanan

upang hanapin ang application, at pagkatapos ay tapikin ang application.

Upang maghanap ng isang application sa screen ng Application

1

Kapag nakabukas ang screen ng Application, tapikin ang

Maghanap application o

i-swipe pababa sa screen ng Application o Home screen.

2

Tapikin ang pangalan ng application na gusto mong hanapin.

30

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang isaayos ang mga application sa screen ng Application

1

Kapag nakabukas ang screen ng Application, tapikin ang .

2

Tapikin ang

Ayusin ang mga app, at pagkatapos ay pumili ng opsyon.

Upang magdagdag ng shortcut ng application sa Home screen

1

Sa screen ng Application, pindutin nang matagal ang isang icon ng application

hanggang mag-vibrate ang device, pagkatapos ay i-drag ang icon sa itaas ng

screen. Bubukas ang Home screen.

2

I-drag ang icon patungo sa gustong lokasyon sa Home screen, pagkatapos ay

bitawan ito.

Upang ilipat ang isang application sa screen ng Application

1

Kapag nakabukas ang screen ng Application, tapikin ang .

2

Tiyaking napili ang

Sariling pagkakasunud-sunod sa ilalim ng Ayusin ang mga

app.

3

Pindutin nang matagal ang application hanggang mag-vibrate ang device,

pagkatapos ay i-drag ito papunta sa bagong lokasyon.

Upang mag-disable at mag-uninstall ng isang application sa screen ng Application

Kapag na-disable ang isang naka-pre-install na app, matatanggal ang lahat ng data, ngunit

ma-e-enable muli ang app mula sa

Mga Setting > Apps. Ang mga na-download na app lang

ang maaaring ganap na ma-uninstall.

1

Pindutin nang matagal ang anumang lugar sa screen ng Application hanggang sa

mag-vibrate ang device. Ang lahat ng application na maaaring i-disable o i-

uninstall ay isinasaad ng .

2

Tapikin ang nauugnay na application, pagkatapos ay tapikin ang

HUWAG

PAGANAHIN kung ang app ay naka-pre-install sa iyong device o OK kung ang

app ay na-download at gusto mo itong i-uninstall.