Sony Xperia Z5 Compact - Awtomatikong pag-a-unlock sa iyong device

background image

Awtomatikong pag-a-unlock sa iyong device

Maaaring hindi sa bawat market, bansa o rehiyon ay available ang feature na Smart Lock.

Pinapadali ng feature na Smart Lock ang pag-a-unlock sa iyong device sa pamamagitan

ng pagbibigay-daan sa iyong itakda ito na awtomatikong mag-unlock sa ilang partikular

na sitwasyon. Maaari mong panatilihing naka-unlock ang iyong device, halimbawa,

kapag nakakonekta ito sa isang Bluetooth® device o kung dala mo ito.
Maaari mong itakda ang Smart Lock na panatilihing naka-unlock ang iyong device gamit

ang mga sumusunod na setting:

Mga pinagkakatiwalaang mukha: I-unlock ang iyong device sa pamamagitan ng

pagtingin dito.

Pinagkakatiwalaang boses: I-set up ang pagkilala ng boses para maghanap sa

anumang screen.

Mga pinagkakatiwalaang device: Panatilihing naka-unlock ang iyong device kapag may

pinagkakatiwalaang Bluetooth® o NFC device na nakakonekta.

Mga pinagkakatiwalaang lugar: Panatilihing naka-unlock ang iyong device kapag nasa

isang pinagkakatiwalaang lokasyon ka.

Pagtukoy kung nasa katawan: Panatilihing naka-unlock ang iyong device kapag ikaw ay

nasa isang pinagkakatiwalaang lokasyon.

16

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Kailangan mong manu-manong i-unlock ang iyong device kapag hindi mo ito ginamit

nang 4 na oras at pagkatapos mo itong simulan ulit.

Ang feature na Smart Lock ay ginawa ng Google™ at ang eksaktong functionality ay maaaring

magbago sa paglipas ng panahon dahil sa mga update mula sa Google™.

Upang i-enable ang Smart Lock

1

Magtakda ng pattern, PIN o password bilang isang lock ng screen kung hindi mo

pa ito nagagawa.

2

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Mga trust

agent.

4

Tapikin ang slider na

Smart Lock (Google) upang i-enable ang function.

5

Tapikin ang arrow na bumalik sa tabi ng

Mga trust agent.

6

Hanapin at tapikin ang

Smart Lock.

7

Ipasok ang iyong pattern, PIN o password. Kailangan mong ipasok ang screen

lock na ito anumang oras na gusto mong baguhin ang iyong mga setting ng

Smart Lock.

8

Pumili ng uri ng Smart Lock.

Para mag-set up ng pinagkakatiwalaang mukha

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock >

Mga pinagkakatiwalaang mukha.

3

Tapikin ang

I-SET UP > SUSUNOD, sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Para mag-set up ng pinagkakatiwalaang boses

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock >

Pinagkakatiwalaang boses.

3

Sundin ang tagubilin sa iyong device.

Pagpapanatiling naka-unlock ng iyong device habang dala mo ito

Gamit ang feature na On-body na pag-detect, maaari mong panatilihing naka-unlock ang

iyong device habang dala mo ito, o kung nasa bulsa o bag mo ito. Pinapanatili ng

accelerometer sa iyong device na naka-unlock ang iyong device habang nararamdaman

nitong binibitbit ito. Nagla-lock ang device kapag na-detect ng accelerometer na ibinaba

na ang device.
Kapag ginamit mo ang feature na On-body na pag-detect, kailangan mong malaman ang

mga sumusunod na gawi:

Awtomatikong mala-lock ang iyong device, anumang oras na ibaba mo ito at

nararamdaman nitong hindi na ito binibitbit.

Maaaring umabot ng hanggang isang minuto upang ma-lock ang device.

Pagkatapos mong sumakay sa isang kotse, bus, tren o iba pang sasakyang panlupa,

maaaring umabot nang hanggang 5 o 10 minuto upang ma-lock ang iyong device.

Tandaan na kapag sumakay ka sa isang eroplano o barko (o iba pang sasakyang hindi

panlupa), maaaring hindi awtomatikong mag-lock ang iyong device, kaya tiyaking manu-

manong i-lock ito kung kinakailangan.

Kapag kinuha mong muli ang iyong device o bumaba sa sasakyan, i-unlock lang ito nang

isang beses at mananatiling naka-unlock ang iyong device hangga't nasa iyo ito.

Hindi malalaman ng On-body na pag-detect kung kaninong katawan ang nakakonekta. Kung

ipapahiram mo ang iyong device sa ibang tao habang naka-unlock ito gamit ang On-body na

pag-detect, maaaring manatiling naka-unlock ang iyong device para sa ibang user. Tandaan na

ang On-body na pag-detect bilang isang feature na panseguridad ay hindi kasing secure ng

isang pattern, PIN o password.

17

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para i-enable o i-disable ang On-body na pagtukoy

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock >

Pagtukoy kung nasa katawan.

3

Tapikin ang slider para i-enable ang function, pagkatapos ay tapikin ang

MAGPATULOY. Para i-disable ang function, tapikin ang slider sa tabi ng Naka-

on.

Pagkonekta sa mga pinagkakatiwalaang device

Maaari kang magtalaga ng nakakonektang device bilang pinagkakatiwalaan at

panatilihing naka-unlock ang iyong Xperia™ device habang nakakonekta. Kung may

device ka na regular mong kinokonekta gamit ang luetooth® o NFC, halimbawa, isang

home entertainment system o isang fitness tracker, maaari mo itong idagdag bilang isang

pinagkakatiwalaang device at i-bypass ang idinagdag na seguridad ng lock screen para

makatipid sa oras. Ang feature ay naaangkop kung karaniwan kang nasa secure na lugar

kapag ginagamit mo ang mga device na ito. Sa ilang pagkakataon, maaaring kailangan

mo pa ring manu-manong i-unlock ang iyong device bago makonekta ang isang

pinagkakatiwalaang device.

Inirerekomendang magdagdag ng mga device na palaging nakakonekta sa device mo bilang

mga pinagkakatiwalaang device, halimbawa, mga Bluetooth® na keyboard o case.

Sa sandaling na-off na ang pinagkakatiwalaang device, o malayo na ito, nagla-lock ang iyong

screen at kailangan mo ang iyong PIN, pattern o password para ma-unlock ito.

Para magdagdag ng pinagkakatiwalaang Bluetooth® device

1

Tiyaking nakapares at nakakonekta ang iyong device sa Bluetooth® device na

gusto mong idagdag bilang isang pinagkakatiwalaang device.

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock.

3

Sa menu ng Smart Lock, tapikin ang

Mga pinagkakatiwalaang device >

MAGDAGDAG NG PINAGKAKATIWALAANG DEVICE > Bluetooth.

4

Tapikin ang pangalan ng isang device para piliin ito mula sa listahan ng mga

nakakonekta at nakapares na device, pagkatapos ay tapikin ang

OO, IDAGDAG

5

Depende sa seguridad ng iyong koneksyon, maaaring kailanganin mong manu-

manong i-unlock ang iyong device bago mapanatili itong naka-unlock ng

pinagkakatiwalaang device.

Upang mag-alis ng pinagkakatiwalaang Bluetooth® device

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock >

Mga pinagkakatiwalaang device.

3

Tapikin ang device na nais mong alisin.

4

Tapikin ang

Alisin ang pinagkakatiwalaang device.

Para magdagdag ng pinagkakatiwalaang NFC device

1

Tiyaking nakapares at nakakonekta ang iyong device sa Bluetooth® device na

gusto mong idagdag bilang isang pinagkakatiwalaang device.

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock.

3

Tapikin ang

Mga pinagkakatiwalaang device > MAGDAGDAG NG

PINAGKAKATIWALAANG DEVICE > NFC.

4

Sundin ang mga tagubilin sa screen.

Tinitiyak na secure ka kapag gumagamit ng mga pinagkakatiwalaang

device

Sinusuportahan ng iba't ibang Bluetooth® device ang iba't ibang pamantayan ng

Bluetooth® at kakayahang panseguridad. May posibilidad na magawa ng isang tao na

panatilihing naka-unlock ang iyong Xperia™ device sa pamamagitan ng paggaya sa

iyong koneksyon sa Bluetooth, kahit na wala na sa paligid ang iyong pinagkakatiwalaang

18

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

device. Hindi palaging natutukoy ng iyong device kung secure ang iyong koneksyon

laban sa isang taong sumusubok na gayahin ito.
Kapag hindi matukoy ng iyong device kung gumagamit ka ng secure na koneksyon o

hindi, makakakuha ka ng notification sa iyong Xperia™ device at maaaring kailangan mo

itong manu-manong i-unlock bago ito mapanatiling naka-unlock ng pinagkakatiwalaang

device.

Maaaring mag-iba-iba ang range ng pagkakakonekta sa Bluetooth® depende sa mga salik

gaya ng modelo ng iyong device, ng nakakonektang Bluetooth® device at ng iyong

kapaligiran. Depende sa mga salik na ito, maaaring gumana ang mga koneksyon sa

Bluetooth® nang hanggang 100 metro ang layo.

Pagkonekta sa mga pinagkakatiwalaang lugar

Kapag naka-set up ang feature ng Mga pinagkakatiwalaang lugar, nadi-disable ang

seguridad ng lock screen sa iyong Xperia™ device kapag nasa isang itinalagang

pinagkakatiwalaang lokasyon ka. Para gumana ang feature na ito, dapat ay mayroon

kang koneksyon sa internet (mas maganda kung Wi-Fi) at dapat mong payagan ang

iyong device na gamitin ang kasalukuyan mong lokasyon.
Para mag-set up ng mga pinagkakatiwalaang lugar, tiyakin munang naka-enable ang

high accuracy location mode o battery-saving location mode sa iyong device bago ka

magdagdag ng lokasyon ng bahay o mga custom na lokasyon.

Ang mga eksaktong dimensyon ng pinagkakatiwalaang lokasyon at isang pagtatantiya at

maaaring lumagpas sa mga pisikal na pader ng iyong bahay o iba pang mga lugar na

idinagdag mo bilang mga mapagkakatiwalaang lokasyon. Maaaring panatilihin ng feature na

ito na naka-unlock ang iyong device sa loob ng radius na hanggang 80 metro. Isa pa,

alalahanin na maaaring gayahin o manipulahin ang mga signal ng lokasyon. Maaaring i-unlock

ng isang taong may access sa espesyal na kagamitan ang iyong device.

Para idagdag ang lokasyon ng iyong bahay

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Lokasyon, pagkatapos ay tapikin ang slider

para i-enable ang mga serbisyo ng lokasyon.

3

Tapikin ang

Mode, pagkatapos ay piliin ang Napakatumpak o Pagtitipid ng

baterya Location mode.

4

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

5

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock >

Mga pinagkakatiwalaang lugar > Home.

6

Para ipasok ang gustong lokasyon, i-type ang address sa bar ng paghahanap.

Hahanapin ng iyong device ang napasok na lokasyon.

Upang i-edit ang lokasyon ng iyong bahay

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Lokasyon, pagkatapos ay tapikin ang slider

upang i-enable ang mga serbisyo ng lokasyon.

3

Tapikin ang

Mode, pagkatapos ay piliin ang Napakatumpak o Pagtitipid ng

baterya Location mode.

4

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

5

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock >

Mga pinagkakatiwalaang lugar.

6

Piliin ang lokasyon ng iyong bahay.

7

Tapikin ang

I-edit.

8

Sa bar ng paghahanap, ipasok ang lokasyong gusto mong gamitin bilang

lokasyon ng iyong bahay.

Kung magkakapareho ang inyong adress at ng iba pang mga residente, maaari mong idagdag

ang aktwal na lokasyon ng iyong bahay sa loob ng building complex bilang isang custom na

lugar.

19

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para alisin ang lokasyon ng iyong bahay

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock >

Mga pinagkakatiwalaang lugar > Home.

3

Tapikin ang

I-edit > .

Paggamit ng mga custom na lokasyon

Maaari kang magdagdag ng anumang lokasyon bilang pinagkakatiwalaang custom na

lugar kung saan mananatiling naka-unlock ang iyong device.

Para magdagdag ng custom na lugar

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Lokasyon, pagkatapos ay tapikin ang slider

para i-enable ang mga serbisyo ng lokasyon.

3

Tapikin ang

Mode, pagkatapos ay piliin ang Napakatumpak o Pagtitipid ng

baterya Location mode.

4

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

5

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock >

Mga pinagkakatiwalaang lugar.

6

Tapikin ang

Magdagdag ng pinagkakatiwalaang lugar.

7

Para gamitin ang kasalukuyan mong lokasyon bilang isang custom na lugar,

tapikin ang

Piliin ang lokasyon na ito.

8

Bilang alternatibo, para magpasok ng ibang lokasyon, tapikin ang at i-type ang

address. Hahanapin ng iyong device ang napasok na lokasyon. Para gamitin ang

mga iminumungkahing address, tapikin ang address.

9

Para pinuhin ang lokasyon, tapikin ang arrow na pabalik sa tabi ng address, i-drag

ang pin ng lokasyon sa gustong lokasyon, pagkatapos ay tapikin ang

Piliin ang

lokasyon na ito.

Para mag-edit ng custom na lugar

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Lokasyon, pagkatapos ay tapikin ang slider

para i-enable ang mga serbisyo ng lokasyon.

3

Tapikin ang

Mode, pagkatapos ay piliin ang Napakatumpak o Pagtitipid ng

baterya Location mode.

4

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

5

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock >

Mga pinagkakatiwalaang lugar.

6

Piliin ang lugar na gusto mong i-edit.

7

Tapikin ang

I-edit ang Address.

8

Para magpasok ng isa pang lokasyon, tapikin ang at i-type ang address.

Hahanapin ng iyong device ang napasok na lokasyon. Para gamitin ang mga

iminumungkahing address, tapikin ang address.

9

Para pinuhin ang lokasyon, tapikin ang arrow na pabalik sa tabi ng address,

pagkatapos ay i-drag ang pin ng lokasyon patungo sa gustong lokasyon,

pagkatapos ay tapikin ang

Piliin ang lokasyon na ito.

Upang mag-alis ng custom na lugar

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Lokasyon, pagkatapos ay tapikin ang slider

upang i-enable ang mga serbisyo ng lokasyon.

3

Tapikin ang

Mode, pagkatapos ay piliin ang Napakatumpak o Pagtitipid ng

baterya Location mode.

4

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

5

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Smart Lock >

Mga pinagkakatiwalaang lugar.

6

Piliin ang lugar na gusto mong alisin.

7

Tapikin ang

Tanggalin.

20

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.