Sony Xperia Z5 Compact - Lock ng screen

background image

Lock ng screen

Hindi available ang functionality ng fingerprint sa market ng US.

May ilang available na opsyon ng lock ng screen. Ang antas ng seguridad ng bawat uri

ng lock ay nakalista sa ibaba sa ayos ng pinakamahina hanggang pinakamalakas:

Mag-swipe: walang proteksyon, pero mayroon kang mabilis na access sa Home screen.

Pattern: gumuhit ng isang simpleng pattern gamit ang iyong daliri para i-unlock ang

iyong device

PIN: magpasok ng numerong PIN na hindi bababa sa apat na digit para i-unlock ang

iyong device

Password: magpasok ng alpha-numeric na password para i-unlock ang iyong device

13

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Fingerprint: ilagay ang iyong nakarehistrong daliri sa power key para i-unlock ang iyong

device
Napakahalaga na naaalala mo ang pattern, PIN o password sa lock ng screen. Kapag

nalimutan mo ang impormasyong ito, maaaring hindi na posible na maibalik ang

mahalagang data gaya ng mga contact at mga mensahe. Kung nag-set up ka ng

Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) account sa iyong Xperia™ device, ang mga

setting ng seguridad ng EAS ay maaaring maglimita sa uri ng lock screen sa isang PIN o

password lang. Nangyayari ito kapag tinukoy ng iyong network administrator ang isang

uri ng lock screen para sa lahat ng EAS account para sa mga layuning panseguridad ng

enterprise. Makipag-ugnayan sa network administrator ng iyong kumpanya o

organisasyon para tingnan kung anong mga patakarang panseguridad ng network ang

ginagamit para sa mga mobile device. Hindi available sa United States ang functionality

na fingerprint.

Para sa higit pang setting para sa bawat uri ng lock ng screen, tapikin ang sa tabi ng

I-

screen lock.

Upang gumawa ng pattern sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > I-screen lock >

Pattern.

3

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Kung nagpasok ka ng hindi tamang lock pattern nang limang beses nang sunud-sunod, dapag

kang maghintay nang 30 segundo bago subukang muli.

Upang baguhin ang uri ng lock ng screen

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > I-screen lock.

3

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Upang palitan ang pattern sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting> Lock screen at seguridad > I-screen lock.

3

Iguhit ang iyong pattern sa pag-unlock ng screen.

4

Tapikin ang

Pattern at sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Para gumawa ng PIN sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > I-screen lock >

PIN.

3

Maglagay ng numeric na PIN at tapikin ang

Magpatuloy.

4

Ilagay muli at kumpirmahin ang iyong PIN, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

Upang gumawa ng password para sa screen lock

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > I-screen lock >

Password.

3

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Para i-aktibo ang function na Pa-swipe na pag-unlock

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > I-screen lock.

3

Iguhit ang iyong pattern sa pag-unlock ng screen, o ipasok ang iyong PIN o

password depende sakung alin sa mga uri ng lock ng screen na ito ang naka-

enable.

4

Tapikin ang

I-swipe, pagkatapos ay tapikin ang OO, ALISIN.

14

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Pag-unlock gamit ang fingerprint

Hindi available ang functionality ng fingerprint sa market ng US.

Maaari mong gamitin ang iyong fingerprint para ma-unlock nang mabilis ang iyong

device. Para magamit ang feature na ito, kailangan mo munang magrehistro ng