Sony Xperia Z5 Compact - Налаштування екранної клавіатури

background image

Налаштування екранної клавіатури

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури можна відкрити установки клавіатури та
інші установки введення тексту, які допомагають налаштувати параметри мов введення,
інтелектуального введення тексту та виправлення помилок. Вимкнувши функцію інтелектуального
розпізнавання мови, можна отримувати варіанти слів лише для однієї мови.
Клавіатура може використовувати текст, введений у програмах для обміну повідомленнями та
інших програмах, щоб визначити ваш стиль написання. Про основні установки та способи їх
швидкого налаштування читайте в посібнику з налаштування. Ви також можете використовувати
інші клавіатури та переключатися між ними. Наприклад, можна використовувати китайську або
японську клавіатуру Xperia™.

Доступ до установок екранної клавіатури

1

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури торкніться

.

2

Послідовно торкніться елементів і Установки клавіатури та змініть установки на
потрібні.

3

Щоб додати мову введення тексту, торкніться Писемні мови й установіть відповідні
позначки.

4

Щоб підтвердити, торкніться OK.

Змінення установок варіантів слів

1

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури торкніться

.

2

Торкніться , а потім торкніться Установки клавіатури > Пропозиції зі
словника
.

3

Виберіть параметр.

Вибір іншої клавіатури

1

Коли ви вводите текст за допомогою екранної клавіатури, торкніться

у правому

нижньому куті екрана.

2

Виберіть потрібний параметр.

Змінення мови введення з екранної клавіатури

Ця функція доступна, лише якщо ви додали кілька мов введення, а функцію
інтелектуального розпізнавання мови вимкнено, або серед вибраних мов є такі, що не
використовують латиницю.

Коли ви вводите текст за допомогою екранної клавіатури, торкніться піктограми мови
введення, щоб переключитися між вибраними мовами. Наприклад, торкайтеся , поки не
з’явиться потрібна мова введення.

Змінення установок визначеного стилю написання

1

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури торкніться

.

2

Торкніться , потім торкніться Установки клавіатури > Використовувати мій
стиль письма
і виберіть потрібну опцію.

76

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Увімкнення та вимкнення функції інтелектуального розпізнавання мови

Функція інтелектуального розпізнавання мови доступна лише для тексту, написаного
латиницею.

1

Коли відкрито екранну клавіатуру, торкніться

.

2

Торкніться , а тоді — Установки клавіатури .

3

Торкніться Писемні мови та встановіть позначку навпроти мов, які бажаєте
використовувати.

4

Торкніться повзунка Інтелект. визначення мови.

Вибір варіанта розкладки клавіатури

Варіанти розкладки клавіатури доступні для екранної клавіатури, але не для всіх мов
введення. Для кожної мови введення можна вибрати різні розкладки клавіатури.

1

Під час введення тексту за допомогою екранної клавіатури торкніться

.

2

Торкніться , а потім — Установки клавіатури.

3

Торкніться Писемні мови, а потім —

поруч із мовою введення тексту.

4

Виберіть варіант розкладки клавіатури.

5

Торкніться OK, щоб підтвердити.

77

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.