Sony Xperia Z5 Compact - Годинник

background image

Годинник

Ви можете встановити один або кілька будильників і використовувати як сигнал будильника будь-
який звуковий файл, збережений на пристрої. Будильник не спрацьовує, якщо пристрій вимкнено.
Формат часу будильника відповідає загальним установкам часу на пристрої, наприклад 12- або 24-
годинний.

1

Доступ до вкладки «Будильник»

2

Доступ до вкладки «Світовий годинник»

3

Доступ до вкладки «Секундомір»

4

Доступ до вкладки «Таймер»

5

Перегляд параметрів поточної вкладки

6

Відкриття установок дати й часу

7

Увімкнення або вимкнення будильника

8

Додавання нового сигналу будильника

143

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Установлення нового будильника

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Годинник.

3

Торкніться .

4

Торкніться Час і виберіть потрібне значення.

5

Торкніться OK.

6

За бажанням змініть інші установки будильника.

7

Торкніться Зберегти.

Відкладання сигналу будильника під час його звучання

Торкніться елемента Відкласти.

Вимкнення сигналу будильника під час його звучання

Перетягніть повзунок праворуч.

Щоб вимкнути відкладений сигнал будильника, відкрийте панель сповіщень, двічі
торкнувшись панелі стану, і торкніться .

Змінення наявного будильника

1

Знайдіть і торкніться Годинник, а тоді — будильника, який потрібно змінити.

2

Внесіть потрібні зміни.

3

Торкніться Зберегти.

Увімкнення або вимкнення будильника

Знайдіть і торкніться Годинник, а тоді — повзунка для будильника, який потрібно
ввімкнути або вимкнути.

Видалення будильника

1

Знайдіть і торкніться Годинник, а потім доторкніться до будильника, який потрібно
видалити, й утримайте його.

2

Торкніться Видалити сигнал, а потім — Так.

Установлення сигналу для будильника

1

Знайдіть і торкніться Годинник, а тоді — будильника, який потрібно змінити.

2

Торкніться Сигнал будильника і виберіть потрібний варіант або торкніться і
виберіть музичний файл.

3

Торкніться Готово, а тоді — Зберегти.

Додаткову інформацію про те, як відрегулювати рівні гучності будильника, можна
переглянути в статті Установки гучності на сторінці 62.

Налаштування рівня гучності будильника

1

Знайдіть і торкніться Годинник, а тоді — будильника, який потрібно змінити.

2

Перетягніть повзунок гучності в потрібне положення в розділі Гучність сигналу.

3

Торкніться Зберегти.

Установлення періодичного будильника

1

Знайдіть і торкніться Годинник, а тоді — будильника, який потрібно змінити.

2

Торкніться Повтор.

3

Позначте відповідні дні та торкніться OK.

4

Торкніться Зберегти.

Увімкнення функції вібрування для будильника

1

Знайдіть і торкніться Годинник, а тоді — будильника, який потрібно змінити.

2

Торкніться повзунка Вібрація, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

3

Торкніться Зберегти.

144

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Вибір функцій для бокових клавіш

1

Знайдіть і торкніться Годинник, а тоді — будильника, який потрібно змінити.

2

Торкніться Функції боков. клавіш і виберіть потрібну функцію для бокових клавіш під
час сигналу будильника.

3

Торкніться Зберегти.

145

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.