Sony Xperia Z5 Compact - Здійснення дзвінків

background image

Здійснення дзвінків

Здійснення дзвінків

Щоб подзвонити, можна ввести номер телефону вручну чи торкнутися номера в списку збережених
контактів або журналі дзвінків. Також можна скористатися функцією інтелектуального набору, щоб
швидко знайти номер в списку збережених контактів і журналі дзвінків, ввівши частину номера або
імені та вибравши потрібний варіант із запропонованих. Щоб здійснити відеодзвінок, можна
скористатися програмою чату Hangouts™ і програмою відеочату на пристрої.

1

Перегляд інших параметрів

2

Видалення номера

3

Панель набору

4

Кнопка дзвінка

Відкриття панелі набору

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться .

3

Якщо панель набору не відкривається, торкніться .

Набір номера телефону

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться .

3

Якщо відобразиться журнал дзвінків, торкніться , щоб відкрити панель набору.

4

Введіть номер телефону й торкніться .

Щоб видалити помилково введений номер, торкніться

.

Телефонування за допомогою інтелектуального набору

1

Відкрийте панель набору.

2

Введіть літери або цифри, що відповідають контакту, якому потрібно зателефонувати. Під
час введення кожної чергової літери або цифри відображатиметься список можливих
варіантів.

3

Торкніться контакту, якому потрібно зателефонувати.

Здійснення міжнародного дзвінка

1

Відкрийте панель набору.

2

Доторкніться до кнопки 0 і утримуйте, доки не відобразиться знак «+».

3

Введіть код країни, код місцевості (без перших нулів) і номер телефону, а тоді торкніться

.

78

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Додавання номера прямого набору на головний екран

1

Перейдіть на Головний екран, доторкніться до пустої області й утримуйте її, доки
пристрій не завібрує та не з’явиться меню налаштування.

2

У меню налаштування торкніться Віджети > Ярлики.

3

Прокрутіть список програм і виберіть Прямий набір.

4

Виберіть контакт і номер, які потрібно використовувати як номер прямого набору.

Відображення та приховання номера телефону

Ви можете вибрати, відображати чи приховати ваш номер телефону на екранах пристроїв
одержувачів дзвінка.

Відображення та приховання свого номера телефону

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Додаткові установки >
Ідентифікація виклику.