Sony Xperia Z5 Compact - Прийом дзвінків

background image

Прийом дзвінків

Якщо на пристрій, що перебуває в режимі сну чи екран якого заблоковано, надходить вхідний
дзвінок, програма телефону відкривається на весь екран. Якщо вхідний дзвінок надходить у
момент активності екрана, дзвінок відображатиметься у вигляді спливаючого сповіщення (тобто у
вигляді згорнутого вікна, що спливає у верхній частині екрана, відкритого в цей момент). Якщо
з'являється таке сповіщення, ви можете відповісти на дзвінок та відкрити екран програми телефону
або ж відхилити дзвінок та залишитися на поточному екрані.

Відповідь на вхідний дзвінок, коли екран неактивний

Перетягніть праворуч.

Відповідь на вхідні дзвінки, коли екран активний

Торкніться ВІДПОВІСТИ у спливаючому сповіщенні, що відображається у верхній
частині екрана.

Якщо ви не бажаєте відповідати на дзвінок, можна перейти до головного екрана програм
телефону. Для цього торкніться у верхній частині вікна спливаючого сповіщення. Таким
чином можна отримати доступ до більшої кількості параметрів керування дзвінком.
Наприклад, можна відхилити дзвінок із повідомленням або ж перенаправити дзвінок на
автовідповідач.

Відхилення вхідного дзвінка, коли екран неактивний

Перетягніть ліворуч.

Відхилення вхідного дзвінка, коли екран активний

Коли надходить дзвінок, у спливаючому сповіщенні, що відображається у верхній частині
екрана, торкніться ВІДХИЛИТИ.

Якщо ви не бажаєте відповідати на дзвінок, перейдіть до головного екрана програм
телефону, торкнувшись спливаючого сповіщення. Таким чином можна отримати доступ
до більшої кількості параметрів керування дзвінком. Наприклад, можна відхилити дзвінок,
надіславши повідомлення, або переадресувати дзвінок на автовідповідач.

Щоб вимкнути звук під час вхідного дзвінка

Коли звучить мелодія вхідного дзвінка, натисніть кнопку гучності.

Використання автовідповідача

Програма автовідповідача у вашому пристрої може відповідати на дзвінки, коли ви зайняті або
пропустили дзвінок. Ви можете ввімкнути функцію автовідповідача й указати період очікування,
після якого дзвінки буде прийнято автоматично. Крім того, дзвінки можна вручну переспрямовувати

79

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

до автовідповідача, коли ви не маєте змоги на них відповісти. Повідомлення, залишені на
автовідповідачі, можна прослуховувати безпосередньо на пристрої.

Перш ніж використовувати функцію автовідповідача, потрібно записати привітання.

Записування привітання для автовідповідача

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Автовідповідач Xperia™ >
Привітання.

3

Торкніться Записати нове привітання і виконайте вказівки на екрані.

Увімкнення автовідповідача

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Автовідповідач Xperia™.

3

Перетягніть повзунок поруч із пунктом Автовідповідач праворуч.

Якщо ви не встановите тривалості очікування перед увімкненням автовідповідача,
використовуватиметься стандартне значення.

Установлення тривалості очікування перед увімкненням автовідповідача

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Автовідповідач Xperia™.

3

Торкніться Відповідати після.

4

Налаштуйте час, прокрутивши вгору або вниз.

5

Торкніться Готово.

Переадресація вхідного дзвінка на автовідповідач

Коли надходить дзвінок, торкніться ПАРАМЕТРИ ВІДПОВІДІ і виберіть Відхилити
через автовідповідач
.

Коли надходить дзвінок, також можна зачекати, доки мине встановлений час очікування
та автовідповідач не ввімкнеться автоматично.

Прослуховування повідомлень з автовідповідача

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Автовідповідач Xperia™ >
Повідомлення.

3

Виберіть голосове повідомлення, яке потрібно прослухати.

Також повідомлення з автовідповідача можна прослуховувати безпосередньо в журналі
дзвінків, торкаючись .

Відхилення дзвінка текстовим повідомленням

Ви можете відхилити дзвінок за допомогою текстового повідомлення. Коли ви відхиляєте дзвінок за
допомогою такого повідомлення, абоненту автоматично надсилається повідомлення, яке
зберігається в розмові з цим контактом у програмі «Обмін повідомленнями».
Ви можете вибрати з кількох заздалегідь визначених повідомлень на пристрої або створити нове.
Ви також можете створити власні повідомлення, відредагувавши заздалегідь визначені.

Відхилення дзвінка за допомогою текстового повідомлення, коли екран
неактивний

1

Коли надходить вхідний дзвінок, торкніться ПАРАМЕТРИ ВІДПОВІДІ.

2

Виберіть заздалегідь визначене повідомлення або торкніться Написати нове
повідомл.
.

80

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Відхилення дзвінка за допомогою текстового повідомлення, коли екран активний

1

Коли надходить дзвінок, торкніться вікна сповіщення, де відображається номер телефону
або ім’я контакту.

2

Торкніться ПАРАМЕТРИ ВІДПОВІДІ.

3

Виберіть заздалегідь визначене повідомлення або торкніться Написати нове
повідомл.
.

Відхилення другого дзвінка за допомогою текстового повідомлення

1

Якщо під час розмови лунає повторюваний сигнал, торкніться ПАРАМЕТРИ
ВІДПОВІДІ
.

2

Виберіть заздалегідь визначене повідомлення або торкніться Написати нове
повідомл.
.

Редагування текстового повідомлення, що використовується в разі відхилення
дзвінка

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Відхилення дзвінка з
повідомленням
.

3

Торкніться повідомлення, яке потрібно відредагувати, і внесіть потрібні зміни.

4

Торкніться OK.