Sony Xperia Z5 Compact - Фото- й відеозйомка

background image

Фото- й відеозйомка

1

Об’єктив передньої камери

2

Вибір режиму зйомки

3

Переключення між передньою та головною камерами

4

Збільшення та зменшення масштабу

5

Клавіша зйомки — увімкнення камери/створення знімків/відеозйомка

6

Перегляд фотографій і відеозаписів

7

Збереження розташування

8

Створення знімків і відеозйомка

9

Повернення на одну дію назад або вихід із камери

10

Установки режиму зйомки

11

Установки спалаху

Створення знімка з екрана блокування

1

Щоб увімкнути екран, коротко натисніть клавішу живлення .

2

Щоб активувати камеру, торкніться й утримуйте піктограму , а потім перетягніть її в будь-
яку частину екрана.

3

Коли відкриється камера, торкніться .

Ви можете запустити камеру, коли екран заблокований або неактивний. Для цього
натисніть клавішу зйомки до кінця. Натисніть ще раз, щоб зробити знімок.

Фотозйомка за допомогою клавіші зйомки

1

Увімкніть камеру.

2

Натисніть клавішу зйомки до кінця.

Зйомка селфі за допомогою передньої камери

1

Увімкніть камеру.

2

Торкніться

.

3

Щоб зробити знімок, натисніть клавішу зйомки.

Використання спалаху фотокамери

1

Відкривши камеру, торкніться .

2

Виберіть потрібну установку спалаху.

3

Зробіть знімок.

Використання функції масштабування

Відкривши камеру, зведіть або розведіть два пальці на екрані камери.

Також можна натиснути клавішу гучності вгору або вниз. Щоб увімкнути цю функцію,
торкніться , а потім — Більше > Клавіша гучності:.

106

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Зйомка відеозапису за допомогою клавіші зйомки

1

Увімкніть камеру.

2

Проведіть по екрану, щоб вибрати

.

3

Щоб розпочати записування відео, натисніть клавішу зйомки.

4

Щоб зупинити записування, натисніть клавішу зйомки ще раз.

Записування відео

1

Увімкніть камеру.

2

Якщо режим відео не вибрано, проведіть по екрану, щоб вибрати

.

3

Спрямуйте камеру на об’єкт зйомки.

4

Щоб почати записування, торкніться .

5

Щоб призупинити записування, торкніться . Щоб відновити записування, торкніться .

6

Щоб зупинити записування, торкніться .

Створення знімка під час записування відео

Щоб зробити знімок під час записування відео, торкніться . Знімок буде зроблено, коли ви
відпустите кнопку зйомки.

Перегляд своїх фотографій і відеозаписів

1

Увімкніть камеру та торкніться мініатюри, щоб переглянути фотографію чи відеозапис.

2

Щоб переглянути фотографії та відеозаписи, проводьте ліворуч або праворуч по екрану.

Видалення фотографії або відеозапису

1

Знайдіть фотографію або відеозапис, які потрібно видалити.

2

Торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів.

3

Торкніться .

4

Торкніться ВИДАЛИТИ, щоб підтвердити.