Sony Xperia Z5 Compact - Ярлики та папки

background image

Ярлики та папки

Використовуйте ярлики та папки для керування програмами та впорядкування головного екрана.

1

Доступ до програми за допомогою ярлика

2

Доступ до папки, що містить програми

Додавання ярлика програми на головний екран

1

Перейдіть на Головний екран, доторкніться до пустої області й утримуйте її, доки пристрій
не завібрує та не з’явиться меню налаштування.

2

У меню настроювання торкніться Програми.

3

Прокрутіть список програм і виберіть потрібну програму. Вибрану програму буде додано на
Головний екран.

Під час кроку 3 також можна торкнутися Ярлики, а потім вибрати програму зі списку
доступних. Якщо ви скористалися цим способом для додавання ярликів, у деяких
доступних програмах можна додати до ярлика певні функції.

Переміщення об’єкта на головний екран

Доторкніться до об’єкта й утримуйте, доки пристрій не завібрує, а потім перетягніть його до
нового розташування.

Видалення об’єкта з головного екрана

Доторкніться до об’єкта й утримуйте його, доки пристрій не завібрує. Потім перетягніть
об’єкт до Видалити з головного екрана вгорі екрана.

Створення папки на головному екрані

Доторкніться до піктограми або ярлика програми й утримуйте, доки пристрій не завібрує, а
потім перетягніть поверх піктограми або ярлика іншої програми.

32

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Додавання об’єктів у папку на головному екрані

Доторкніться до об’єкта й утримуйте його, доки пристрій не завібрує. Потім перетягніть цей
об’єкт до папки.

Як перейменувати папку на Головному екрані

1

Торкніться папки, щоб відкрити її.

2

Доторкніться до панелі назви папки, щоб відобразити поле Назва папки.

3

Введіть нову назву папки та торкніться Готово.