Sony Xperia Z5 Compact - Перегляд фотографій і відеозаписів

background image

Перегляд фотографій і відеозаписів

Використовуйте програму «Альбом», щоб переглядати фотографії та відтворювати відеозаписи,
зняті за допомогою камери, або переглядати аналогічний вміст, збережений на пристрої. Усі
фотографії та відеозаписи відображаються в таблиці в хронологічному порядку.

1

Торкніться , щоб відкрити меню головного екрана програми «Альбом»

2

Перегляд параметрів меню

3

Слайд-шоу з усіх ваших фотографій і відеозаписів або тих, які ви додали до вибраного

4

Перетягніть лівий край екрана праворуч, щоб відкрити меню головного екрана програми «Альбом»

5

Дата об’єктів у групі

6

Торкніться фотографії або відеозапису, що переглянути їх

7

Прокрутіть угору або вниз, щоб переглянути вміст

Перегляд фотографій і відеозаписів

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Альбом.

3

Торкніться потрібної фотографії або відеозапису. Якщо з’явиться відповідний запит,
торкніться .

4

Щоб переглянути наступну фотографію чи відеозапис, проведіть пальцем по екрану
ліворуч. Щоб переглянути попередню фотографію чи відеозапис, проведіть по екрану
праворуч.

Щоб установити автоматичне повертання екрана під час обертання пристрою, торкніться
Обертати вміст екрана в розділі Установки > Дисплей > Коли пристрій обертають.

Програма «Альбом» може не підтримувати деякі формати файлів. Щоб отримати
докладнішу інформацію про підтримувані формати файлів і використання мультимедійних
файлів (аудіо, зображень і відеозаписів), завантажте відповідну технічну документацію
для свого пристрою на веб-сторінці www.sonymobile.com/support/.

Змінення розміру мініатюр

Під час перегляду мініатюр фотографій або відеозаписів у програмі «Альбом» розведіть
два пальці для збільшення чи зведіть їх (виконайте «щипок») для зменшення зображення.

Масштабування фотографії

Переглядаючи фотографію, розведіть два пальці для збільшення чи зведіть їх для зменшення.

118

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Перегляд слайд-шоу з фотографій

1

Переглядаючи фотографію, торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться > Слайд-шоу, щоб запустити відтворення всіх фотографій в альбомі.

2

Щоб завершити слайд-шоу, торкніться будь-якої фотографії.

Відтворення відеозапису

1

У програмі «Альбом» знайдіть потрібний відеозапис і торкніться його.

2

Торкніться .

3

Якщо елементи керування відтворенням не відображаються, торкніться екрана, щоб
відобразити їх. Щоб сховати їх, торкніться екрана знову.

Призупинення відео

1

Під час відтворення відеозапису торкніться екрана, щоб відобразити елементи керування.

2

Торкніться .

Швидке перемотування відеозапису вперед і назад

1

Під час відтворення відеозапису торкніться екрана, щоб відобразити елементи керування.

2

Перетягуйте значок індикатора відтворення ліворуч, щоб перемотувати назад, або
праворуч, щоб перемотувати вперед.

Налаштування гучності відеозапису

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз.