Sony Xperia Z5 Compact - Quản lý phụ kiện

background image

Quản lý phụ kiện

Sử dụng ứng dụng Smart Connect™ để quản lý một loạt các phụ kiện thông minh mà
bạn có thể kết nối với thiết bị của mình, bao gồm Xperia™ SmartTags, đồng hồ đeo
tay SmartWatch hoặc tai nghe không dây của Sony. Smart Connect™ tải về mọi ứng
dụng cần thiết và cũng tìm các ứng dụng của bên thứ ba, khi có sẵn. Các phụ kiện đã
kết nối trước đây được hiển thị trong danh sách, cho phép bạn xem thêm thông tin về
các tính năng của từng phụ kiện.

Cách ghép nối và kết nối phụ kiện

1

Khởi động ứng dụng Smart Connect™. Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở Smart
Connect™, hãy nhấn vào OK để đóng màn hình giới thiệu.

2

Nhấn vào Phụ kiện, sau đó nhấn vào .

3

Bật Bluetooth® nếu chức năng chưa được bật, sau đó nhấn vào tên phụ kiện
bạn muốn ghép nối và kết nối.

4

Nếu được yêu cầu, hãy nhập mật mã hoặc xác nhận rằng cả thiết bị của bạn và
phụ kiện hiển thị cùng một mật mã.

Cách điều chỉnh cài đặt cho phụ kiện đã kết nối

1

Ghép nối và kết nối phụ kiện với thiết bị.

2

Khởi động ứng dụng Smart Connect™.

3

Nhấn vào Phụ kiện, rồi nhấn vào tên của phụ kiện đã kết nối.

4

Điều chỉnh cài đặt mong muốn.