Sony Xperia Z5 Compact - Chụp ảnh và quay video

background image

Chụp ảnh và quay video

1

Ống kính camera trước

2

Chọn chế độ chụp

3

Chuyển đổi giữa camera trước và camera chính

4

Phóng to hoặc thu nhỏ

5

Phím camera – Kích hoạt camera/Chụp ảnh/Quay video

6

Xem ảnh và video

7

Lưu vị trí

8

Chụp ảnh hoặc quay video

9

Quay lại một bước hoặc thoát khỏi camera

10 Cài đặt chế độ chụp

11 Cài đặt đèn flash

Cách chụp ảnh từ màn hình khóa.

1

Để kích hoạt màn hình, hãy bấm nhanh phím nguồn .

2

Để kích hoạt camera, chạm và giữ rồi vuốt tới vị trí bất kỳ.

3

Sau khi camera mở, nhấn .

Bạn có thể kích hoạt camera khi màn hình bị khóa và không hoạt động. Để thực hiện việc này,
hãy bấm hết cỡ phím camera. Bấm lần nữa để chụp ảnh.

Cách chụp ảnh bằng phím camera

1

Kích hoạt camera.

2

Bấm phím camera xuống hết mức.

Cách sử dụng camera trước để tự chụp ảnh

1

Bật camera.

2

Nhấn vào

.

3

Để chụp ảnh, nhấn phím camera.

Cách sử dụng đèn flash chụp ảnh tĩnh

1

Khi camera mở, nhấn .

2

Chọn thông số cài đặt đèn flash theo ý muốn.

3

Chụp ảnh.

Cách sử dụng chức năng thu phóng

Khi camera đang mở, hãy kéo chụm hoặc tách ngón tay trên màn hình camera.

Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng, nhấn vào phím tăng hoặc giảm. Để
bật chức năng này, nhấn vào rồi nhấn vào Khác > Sử dụng phím Âm
lượng là
.

104

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách quay video bằng phím camera

1

Bật camera.

2

Vuốt màn hình để chọn

.

3

Để bắt đầu quay video, bấm phím camera.

4

Để ngừng quay, hãy bấm lại vào phím camera.

Cách quay video

1

Bật camera.

2

Nếu bạn chưa chọn chế độ video, hãy vuốt màn hình để chọn

.

3

Hướng camera về phía đối tượng.

4

Để bắt đầu quay, nhấn vào .

5

Để tạm ngừng khi đang quay video, nhấn vào . Để tiếp tục quay, nhấn vào .

6

Để ngừng quay, nhấn vào .

Cách chụp ảnh khi đang quay video

Để chụp ảnh trong khi quay video, hãy nhấn vào . Ảnh sẽ được chụp ngay khi
bạn thả tay khỏi nút camera.

Cách xem ảnh chụp và video

1

Kích hoạt camera, sau đó nhấn vào hình nhỏ để mở ảnh chụp hoặc video.

2

Vuốt sang trái hoặc phải để xem các ảnh chụp và video.

Cách xoá ảnh hoặc video

1

Tìm ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa.

2

Nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ.

3

Nhấn .

4

Nhấn XÓA để xác nhận.