Sony Xperia Z5 Compact - NFC

background image

NFC

Sử dụng công nghệ Giao tiếp Trường Gần (NFC) để chia sẻ dữ liệu với các thiết bị
khác như video, ảnh, địa chỉ trang web, tập tin nhạc hoặc liên lạc. Bạn cũng có thể sử
dụng NFC để quét các nhãn giúp cung cấp cho bạn thêm thông tin về một sản phẩm
hoặc dịch vụ cũng như các nhãn giúp kích hoạt một số chức năng nhất định trên thiết
bị của bạn.
NFC là một công nghệ không dây với tầm hoạt động tối đa là một cm, do đó, các thiết
bị chia sẻ dữ liệu phải được giữ sát cạnh nhau. Trước khi có thể sử dụng NFC, đầu
tiên bạn phải bật chức năng NFC và màn hình thiết bị của bạn phải đang bật.
Vùng dò tìm NFC nằm ở mặt sau của điện thoại. Cầm thiết bị của bạn cạnh một thiết
bị khác hoặc đầu đọc NFC sao cho các vùng dò tìm NFC chạm nhau.

NFC có thể không có sẵn ở tất cả quốc gia hoặc khu vực. Bằng cách sử dụng các ứng dụng
nhất định, một số chức năng NFC có thể được bật ngay cả khi thiết bị đã tắt. Lưu ý rằng không
phải thiết bị nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Cách bật hoặc tắt chức năng NFC

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Khác.

3

Nhấn vào thanh trượt NFC.

129

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách chia sẻ một liên lạc với thiết bị khác bằng NFC

1

Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều
đang hoạt động và được mở khóa.

2

Để xem các liên hệ, chuyển tới Màn hình chính, nhấn , rồi nhấn .

3

Nhấn vào liên hệ bạn muốn chia sẻ.

4

Giữ thiết bị của bạn ở sát cạnh thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai
thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối, hình thu nhỏ của liên hệ xuất
hiện.

5

Nhấn vào hình thu nhỏ đó để bắt đầu truyền.

6

Khi hoàn tất việc truyền, thông tin của liên lạc sẽ được lưu trên thiết bị nhận và
hiển thị trên màn hình thiết bị nhận.

Cách chia sẻ tập tin nhạc với thiết bị khác bằng NFC

1

Bảo đảm rằng cả thiết bị của bạn và thiết bị nhận đều được bật chức năng
NFC, và cả hai màn hình đều đang hoạt động và được mở khóa.

2

Để mở ứng dụng Nhạc, nhấn vào rồi tìm và nhấn vào .

3

Chọn thể loại nhạc và duyệt đến bản nhạc bạn muốn chia sẻ.

4

Nhấn vào bản nhạc để phát. Sau đó, bạn có thể nhấn vào để tạm dừng bản
nhạc. Việc truyền tải vẫn hoạt động dù bản nhạc đang phát hay tạm dừng.

5

Đảm bảo rằng bản nhạc được hiển thị trên toàn màn hình.

6

Giữ thiết bị của bạn ở sát cạnh thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai
thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, hình nhỏ của bản nhạc
sẽ xuất hiện.

7

Nhấn vào hình thu nhỏ đó để bắt đầu truyền.

8

Khi hoàn tất việc truyền, tập tin nhạc sẽ được lưu trên thiết bị nhận.

9

Để hiển thị tập tin nhạc, nhấn đúp vào thanh trạng thái để mở bảng Thông báo,
sau đó nhấn Hoàn tất truyền.

Cách chia sẻ ảnh hoặc video với một thiết bị khác bằng NFC

1

Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều
đang hoạt động và được mở khóa.

2

Để xem ảnh và video trên thiết bị của bạn, hãy chuyển tới Màn hình chính,
nhấn , sau đó tìm và nhấn Album.

3

Nhấn vào ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ.

4

Giữ thiết bị của bạn ở sát cạnh thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai
thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, hình thu nhỏ của ảnh
chụp hoặc video sẽ hiển thị.

5

Nhấn vào hình thu nhỏ đó để bắt đầu truyền.

6

Khi hoàn tất việc truyền, ảnh hoặc video sẽ được lưu vào thiết bị nhận.

Cách chia sẻ một địa chỉ web với thiết bị khác bằng NFC

1

Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều
đang hoạt động và được mở khóa.

2

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

3

Để mở trình duyệt web, tìm và nhấn vào .

4

Tải trang web bạn muốn chia sẻ.

5

Giữ thiết bị của bạn ở sát cạnh thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai
thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, hình nhỏ của trang
web sẽ xuất hiện.

6

Nhấn vào hình thu nhỏ đó để bắt đầu truyền.

7

Khi quá trình truyền hoàn tất, trang web đó sẽ hiển thị trên màn hình của thiết bị
nhận.

Quét nhãn NFC

Thiết bị của bạn có thể quét nhiều loại thẻ NFC để nhận thông tin bổ sung, chẳng hạn
như địa chỉ web. Ví dụ: máy có thể quét các thẻ được nhúng trên một áp phích, biển
quảng cáo, hoặc bên cạnh một sản phẩm trong cửa hàng bán lẻ.

130

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách quét thẻ NFC

1

Đảm bảo rằng bạn đã bật chức năng NFC trên thiết bị và màn hình đang hoạt
động.

2

Đặt thiết bị của bạn phía trên thẻ sao cho vùng dò tìm NFC chạm vào thẻ. Thiết
bị của bạn sẽ quét thẻ và hiển thị nội dung thu được. Nhấn vào nội dung của
thẻ để mở.

Kết nối với thiết bị tương thích NFC

Bạn có thể kết nối thiết bị với các thiết bị khác tương thích NFC do Sony sản xuất,
chẳng hạn như loa nghe hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy tham khảo
Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

Bạn có thể cần phải kích hoạt Wi-Fi hoặc Bluetooth® trên cả hai thiết bị để kết nối có thể hoạt
động.