Sony Xperia Z5 Compact - Khóa và mở khóa màn hình

background image

Khóa và mở khóa màn hình

Khi bạn bật thiết bị và không dùng trong một khoảng thời gian, màn hình sẽ tối đi để
tiết kiệm pin và tự động khóa. Chức năng khóa này giúp ngăn các thao tác không
mong muốn trên màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng. Khi bạn mua thiết bị,
chức năng khóa vuốt màn hình cơ bản đã được đặt. Điều này có nghĩa là bạn phải
vuốt lên trên màn hình để mở khóa. Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật sau và thêm
các kiểu khóa khác. Hãy xem Khóa màn hình trên trang 12.

Cách bật màn hình

Bấm nhẹ vào phím nguồn .

Cách khóa màn hình

1

Khi màn hình đang hoạt động, nhấn nhanh vào phím nguồn .

2

Hoặc nhấn đúp vào vùng trống bất kỳ trên Màn hình chủ. Để bật chức năng
này, hãy chạm và giữ bất kỳ vùng nào trên Màn hình chủ của bạn cho tới khi
thiết bị rung, rồi nhấn vào và nhấn vào thanh trượt bên cạnh Nhấp đúp để
nghỉ.