Sony Xperia Z5 Compact - Tải về các ứng dụng từ Google Play™‎

background image

Tải về các ứng dụng từ Google Play™

Google Play™ là cửa hàng Google trực tuyến chính thức để tải về các ứng dụng, trò
chơi, nhạc, phim và sách. Cửa hàng có cả ứng dụng miễn phí và trả phí. Trước khi
bạn bắt đầu tải về từ Google Play™, đảm bảo rằng bạn có kết nối Internet đang hoạt
động, tốt nhất là qua Wi-Fi nhằm hạn chế phí lưu lượng dữ liệu.

Để sử dụng Google Play™, bạn cần có tài khoản Google™. Google Play™ có thể không có
sẵn ở tất cả quốc gia hoặc khu vực.

Cách tải về ứng dụng từ Google Play™

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cửa hàng Play.

3

Tìm mục bạn muốn tải về bằng cách duyệt qua các danh mục hoặc bằng cách
sử dụng chức năng tìm kiếm.

4

Nhấn vào mục đó để xem chi tiết và làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc cài
đặt.

Một số ứng dụng có thể cần phải truy cập dữ liệu, cài đặt và các chức năng khác nhau trên
thiết bị của bạn để hoạt động bình thường. Chỉ cài đặt và cho phép các ứng dụng mà bạn tin
cậy. Bạn có thể xem các quyền được cấp cho ứng dụng đã tải về cũng như trạng thái của
chúng bằng cách nhấn vào ứng dụng dưới Cài đặt > Ứng dụng.